Cookie policy

This site uses cookies to improve. Accessibility and usability  (Klik hier voor tekst in NL)

What is a cookie?

A cookie is a small file which is transmitted with pages of this website and stored by your browser on your hard disk or in the memory of your device. The information stored in the cookies can be sent back to the server on your next visit. The website possibly may then use the data from your previous visit again.

Why cookies?

This website uses cookies for two reasons:
1 Analytical purposes: cookies are placed through Google Analytics to gain understanding on how visitors use the website. The information collected is anonymous as much as possible. The information is transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google sets adhere to the Safe Harbor principles and is affiliated to the Safe Harbor program of the U.S. Department of Commerce. This means that there is an adequate level of protection for the processing of any personal data.
2 Functional purposes: to facilitate navigation and login to the site you are visiting. For example, cookies store your email address so you can log in easily in the webshop or remember the products you have placed in your online shopping cart

Right to access and correct or delete your information

It is not possible to change the information collected by Google, Facebook or Twitter or remove the data. Also, the retrieval of the individual user over a recorded information is limited to the available by companies who applies reports.

Important to know / Privacy

The use of our cookies is safe and can not harm your computer. Cookies may store data as an email address or phone number. This information will however not be used for unsolicited commercial purposes.

Delete cookies, or cookies

If you reject cookies, you may not always use all the features of the website (think online shopping).
Of course you can delete cookies at any time. This can be done via the menu of your browser. It may be that you have indicate your data and preferences again during your next visit to the website.

 

 

Deze site maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf of in het geheugen van je apparaat wordt opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd worden. De website kan dan mogelijk de data van uw vorige bezoek opnieuw gebruiken.

Waarom cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies om 2 redenen:

1 Analytische doeleinden: er worden cookies geplaatst via Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die verzameld wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

2. Functionele doeleinden: het vergemakkelijken van het navigeren en inloggen op de website die u bezoekt. Cookies onthouden bijvoorbeeld uw e-mailadres, zodat u makkelijk kunt inloggen in bijvoorbeeld de webshop of onthouden dat u producten in uw online winkelmandje hebt gelegd.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens

Het is niet mogelijk om de door Google, Facebook of Twitter verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Belangrijk om te weten / Privacy

Het gebruik van onze cookies is veilig en kan geen schade toebrengen aan uw computer. Cookies slaan soms gegevens als e-mailadres of telefoonnummer op. Deze informatie zal echter niet gebruikt worden voor ongewenste commerciële doeleinden.

Geen cookies of cookies verwijderen

Indien u cookies weigert kunt u niet altijd van alle functies van de website gebruik maken (denk hierbij aan online winkelen).

Uiteraard kunt u op ieder moment de cookies verwijderen. Dit kan via het keuzemenu van uw browser. Het kan dan zo zijn dat u bij een volgend bezoek aan de website uw gegevens en voorkeuren opnieuw moet aangeven.

 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik ervan voor u te optimaliseren. This website uses cookies to optimize your visit,
Lees meer over hoe cookies op deze website worden ingezet en hoe deze door u in- of uitgeschakeld kunnen worden / Read more about cookies: cookie beleid / policy
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van deze cookies. By using this website you agree with the use of cookies
Akkoord / I Agree